top of page

KURS
 

 

VOKSNE


Mental styrketrening når bakken er bratt

 

Fysisk trening og styrketrening er viktig for et godt liv, men i hvilken grad styrker vi det mentale slik at vi er bedre i stand til å takle påkjenninger og endringer?

 

Mental styrketrening (når bakken er bratt) er et kurs med minimum 4 deltakere som går over 6 ganger. Man jobber med bevisstgjøring av egne reaksjoner i stress og utfordrende situasjoner, lærer stressmestringsferdigheter og mentale strategier for justere negativ tenkning. Hensikten er å utvikle mestringsferdigheter til å bedre takle jobb og hverdag. Kurset har 6 samlinger hver på ca to timer. Gruppestørrelse for at kurset gjennomføres;  4 – 6 personer. Påmelding se forsiden på hjemmesiden.

 

UNGDOM

 

Eksamensangst hos ungdommer

 

Det er vanlig å grue seg for prøver og eksamener, men for noen tar denne redselen overhånd og gjør at man ikke presterer så godt som en ellers kunne gjøre og det kan redusere trivselen i hverdagen. Kanskje blir det slik at du konstant går å bekymrer deg og bruker mye tid på å grue deg for det som skal komme, og kanskje kan du også fylles med negative tanker om hvordan du vil greie deg i fremtiden. Dette kan også få fysiske symptomer som hjertebank, vondt i hodet og magen, kvalme mm.

 

Vi holder et kort kurs hvor ungdommer med lignende problematikk møtes i en gruppe på 4 – 6 personer for å redusere slik eksamensangst. Det vil både bli undervist om eksamensangst og det vil være en del praktiske øvelser.

 

Du vil lære

Hvilke prosesser er det som kan sette i gang eksamensangst

Hvordan dette er for deg

Mestringsferdighter som gjør at du kan redusere eksamensangsten

Få praktiske verktøy for å takle angsten før og under eksamen.

 

Kurset går over 4 ganger i en gruppe på minimum 4 påmeldte ungdommer og varer hver gang 1,5 time. Kurset koster kr 3500. Ta kontakt for mer informasjon. 

 

BARN

 

Har du et barn som ikke tør?

 

Mestringskurs for å bli trygg og modig

 

Opplever du at barnet ditt:

- har problemer med å overnatte hos venner?
- gruer seg mye for å gå på skolen?
- har vanskeligheter med å ”slippe” mor eller far?
- er perfeksjonistisk?
- er overdrevent bekymret for: egen helse, sportsprestasjoner eller akademiske situasjoner?
- er redd for å opptre for eksempel i skolesammenheng?
- er engstelig for å møte mennesker de ikke kjenner så godt?

 

Mange barn og ungdom synes slike situasjoner er vanskelige. Det er imidlertid mulig å gjøre noe med det.

 

En gang i halvåret tilbyr vi gruppesamtaler med barn. Kurset går over 10 uker og har fokus på å utvikle ferdigheter slik at barnet kan møte venner, skolen og sosiale situasjoner på en tryggere måte. Kurset går på mandag ettermiddag og er avhengig av tilstrekkelig påmelding. Det skal maksimalt være 5 barn i gruppen. Kurset annonseres på forsiden av hjemme-siden. 
Pris for kurset kr 6.000,-  Ta kontakt og meld interesse!

bottom of page