top of page

Hva er en psykolog?

Mange er usikre på hva som skjer hos en psykolog;  men psykologen skal i hovedsak hjelpe deg med å se egne ressurser og mønstre, og sammen forstå og finne nye tilnærminger for å takle utfordringer. I kognitiv atfedsterapi er vi opptatt av at timene skal være forutsigbare, med fokus på her og nå opplevelse.

 

 

Hvorfor går man til psykolog?

Du kan komme til psykolog for å få hjelp til å se din egen situasjon og endre den før problemene har vokst seg store. Ofte ser vi at mange venter med å søke hjelp til problemene har vokst seg store. Kom heller tidligere, så kan vi sammen løse utfordringene.

 

 

Hvem går til psykolog?

Her er det umulig å sette en karakteristikk; mange som søker hjelp er allerede godt i gang med å løse problemene sine og har ofte mange ressurser. Ressursene kan imidlertid kanskje være vanskelig å se for den enkelte, og kanskje trenger de hjelp nettopp til å bruke iboende ressurser.

 

Hva skjer når man der hos psykolog?

Den første timen hos psykolog er gjerne en gjensidig kartleggings-situasjon; du som klient belyser situasjonen du står i slik at psykologen kan vurdere om han/hun vil kunne være til nytte. Psykologen vil også si noe om hvordan han/hun jobber, slik at du kan vurdere om metoden og denne psykologen passer for deg. Vi vil deretter avtale timer og fokus i timene og evaluere fremgang på jevnlig basis slik at vi sikrer at vi jobber med det som er viktig/relevant for deg.

 

 

Fikk du ikke svar på alt du lurte på og er i tvil om du burde oppsøke en psykolog, kan du alltids sende meg en email, eller ringe meg for en uforpliktende prat

 

 

bottom of page