top of page

KRISTIN MARTINSEN

PSYKOLOG OG SIVILØKONOM

Kicki er utdannet klinisk psykolog og har dr.grad i psykologi med fokus på forebygging av angst og depresjon hos barn. Huner også siviløkonom (MBA). I privatpraksis har hun samtaler med barn og deres foreldre, ungdom og voksne. Hun har en begrenset klinisk praksis og tilbyr i hovedsak klienttimer mandag ettermiddag og tirsdag på dagtid.

 

Hun har oversatt og videreutviklet ulike behandlingsprogram for barn og unge, blant annet Mestringskatten (Coping Cat)  som er et strukturert program rettet mot barn med angstproblematikk. Kicki har også sammen med de anerkjente amerikanske forskerne Philip C. Kendall og Kevin Stark utviklet et nytt lavterskel progra;  Mestrende Barn som er utprøvd med positive resultater i en stor forskningstudie i Norge.

 

Kicki holder kurs om i kognitiv atferdaterapi og hvordan behandles feks angst og depresjon i ulike fora, feks for leger, psykologer og andre i spesialisering, samt ulike oppdrag ved behandlingsinstitusjoner.

 

Kicki er veileder i kognitiv atferdsterapi. Hun jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og som  forsker ved Region senter for barn og unges psykiske helse (R.BUP) Øst og Sør, Oslo.

bottom of page