top of page

ARBEIDSMETODER

Terapeutene ved Oslo Kognitive senter har i hovedsak en kognitiv-atferdsterapeutisk tilnærming, og terapeuter som arbeider her skal være oppdatert i forhold til ny utvikling på feltet for å kunne tilby best mulig behandling.

 

 

Kognitiv atferdsterapi er en konkret og forståelig tilnærming som fokuserer på problemene her og nå, samtidsig som vi anerkjenner betydningen av tidligere hendelser. Hvordan man fortolker personer og hendelser kan påvirke hvordan vi handler uilike situasjoner, og vi har fokus på å identifisere og endre slike opprettholdende faktorer. Behandlingen evalueres fortløpende og er tidsavgrenset.

 

bottom of page