top of page

BEDRIFT


BEDRIFTSAVTALE

 

Ansatte kan i perioder ha sterkt press på jobb, eller de kan ha belastninger på hjemmebane som gjør det vanskelig å fungere godt på jobb. Dette kan for eksempel forhindre sykefravær og gi medarbeider mestringsferdigheter som kan gjøre dem bedre i stand til å takle stress og motgang. Vi har bedriftsavtale hvor de ansatte raskt kan få  tilgang til samtaler ved behov. Ta kontakt slik at vi kan avtale et møte og diskutere hvordan en bedriftsavtale kan fungere for din bedrift. 

 

 

KURS

 

NY SOM LEDER

 

Å komme i en lederposisjon er gjerne en ønsket utvikling for medarbeidere, men vi ser at en slik overgang også kan skape forventningspress og stress hos en del nye ledere. Ny som leder bevisstgjør medarbeideren stryker og utfordringer i den nye posisjonen og det blir jobbet med relasjonelle og kommunikasjonsferdigheter som kan være nyttige. Kurset kan skreddersys den enkelte bedrift, men er i utgangspunktet tenkt som 5 halvdags moduler med oppfølging mellom samlingene. 

 

MENTAL STYRKETRENING

 

Fysisk trening og styrketrening er viktig for et godt liv, men i hvilken grad styrker vi det mentale slik at vi er bedre i stand til å takle påkjenninger og endringer?

Mental styrketrening (når bakken er bratt) er et kurs hvor det jobbes med bevisstgjøring av egne reaksjoner i stress og utfordrende situasjoner, lærer stressmestringsferdigheter og mentale strategier for justere negativ tenkning. Hensikten er å forebygge utbrenthet og mulig sykemelding, og gi den enkelte medarbeider mestringsferdigheter til å bedre takle jobb og hverdag. Kurset kan skreddersys den enkelte bedrift, men er i utgangspunktet tenkt gjennomført i 5 moduler på ca to timer. Gruppestørrelse; 6 – 8 personer.

bottom of page