top of page

KOGNITIV ADFERDS TERAPI

Kognitiv atferds terapi er en form for terapi som opprinnelig ble utviklet av den amerikanske psykiateren Aron Beck. Metoden  t ble først utviklet for voksne med ulike psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser.

 

Grunntanken i terapien er at følelser og handlinger i høy grad blir bestemt av hvordan vi fostår og fortolker verden rundt oss. Det vi gjør og hvordan vi tenker når ting har blitt vanskelig kan også  forsterkee  og opprettholde problemene.

Det er i dag mange studier som støtter effektiviteten av kognitiv atferds  terapi for flere former for psykiske lidelser både for barn og voksne. 

 

De beste behandlingsresultatene har tradisjonelt vært for angst, depresjonslidelser, tvang og post traumatisk stress forstyrrelse, men forskning viser også lovende behandlingsresultater for spiseforstyrrelser, samlivsproblemer, alkoholproblemer, personlighetsforstyrrelser og psykoser.

bottom of page